กระซิบ

2 พ.ค. 2561, 10:10 น.

Line

20180502101054.jpeg

พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน กรมราชทัณฑ์ มีมติพิจารณาลงโทษข้าราชการกรณีกระทำผิดวินัย และมีความเห็นให้ไล่ออกจำนวน 5 ราย โดยมีพฤติการณ์ต่าง ๆ ได้แก่

 

1. เบิกจ่ายเงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังไม่ถูกต้อง เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

 

2. พบโทรศัพท์มือถือ สิ่งของต้องห้าม เมื่อตรวจสอบขยายผล ปรากฏมีข้อมูลเชื่อมโยงส่งข้อความ และการโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์

 

3. ทุจริตยักยอกเงินฝากผู้ต้องขัง ไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว

 

4.ละทิ้งหน้าที่ติดต่อในคราวเดียวกันเกิน 15 วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร 2 ราย

ประเภท : ทันเหตุการณ์

ที่มา : workpointnews.com , thairath.co.th