กระซิบ

20 เม.ย. 2561, 13:24 น.

Line

20180420132438.jpeg

จากกรณีวัดป่าหนองสาร จ.นครสวรรค์ ได้จัดให้มีการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน และมีสามเณรฝึกสมาธิ จนสามารถเข้าฌาน และมองเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้ แม้มีทิชชู่และผ้าปิดตาไว้

 

ซึ่งเจ้าอาวาสบอกว่าไม่ได้สอนให้งมงายหรืออวดอุตริ เพียงแค่จะสอนฝึกจิตให้สงบเท่านั้น ซึ่งทุกคนก็สามารถทำได้ แต่เด็กจะทำได้ง่ายกว่า เพราะเปรียบเสมือนผ้าสะอาด และจิตยังบริสุทธิ์

 

ล่าสุด “รายการทุบโต๊ะข่าว” รายงานว่า พระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว เปิดเผยว่า เป็นเรื่อง “ฌาน” ในระดับต้น ๆ

 

การฝึกเช่นนี้เรียกว่า “สัมมาสมาธิ” เป็นพื้นฐานของการฝึก ซึ่งถือเป็นของเล่นของนักบวช ถือเป็นกีฬาอย่างหนึ่งของนักบวช ที่ได้ฝึกฌาน สมาธิ เพื่อจะให้ไปถึงสัมมาวิมุตติ หรือการหลุดพ้นทั้งปวง หากมีพี่เลี้ยงดี ๆ ก็จะสามารถฝึกไปได้ไกล

 

ซึ่งสามเณรรูปนี้ มีภูมิหลังเป็นเด็กติดเกม เป็นคนที่เพ่งเล็งจดจ่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่แล้ว โดยเฉพาะหากติดเกมมานาน ๆ จิตใจก็ยิ่งมีความแน่วแน่กับเรื่องนั้น ๆ เมื่อมาบรรพชา จึงเป็นการปิดจอดูใจ จากที่เคยเพ่งจอเกม ก็มาเพ่งเรื่องสมาธิ

 

การกระทำเช่นนี้ไม่ถือเป็นการอวดอุตริ เนื่องจากสื่อมวลชนไปถาม ให้ทำให้ดู ไม่ได้มีเจตนาอวด แต่หากสามเณรมานั่งที่วัด แล้วอวดอ้างแสดงให้ดูเพื่อหวังผลประโยชน์ หรือโฆษณาให้คนมาบูชา จึงจะเป็นการอวดอุตริ

ประเภท : ทันเหตุการณ์

ที่มา : ทุบโต๊ะข่าว